Bedrijfsverplaatsing

Jaarlijks zijn er vele hectares landbouwgrond nodig voor de realisatie van wegen, natuur, industrie en woningbouw. Deze landbouwgronden worden van agrarische ondernemers aangekocht of als noodzakelijk onteigend. De ondernemer raakt een gedeelte of al zijn landbouwgronden kwijt, om het bedrijf voort te zetten is bedrijfsverplaatsing de enige oplossing. Ook kan het zijn dat het huidige bedrijf geen toekomstperspectief meer heeft en het verplaatsen van het bedrijf nieuwe mogelijkheden biedt.

Bij het verplaatsen van het bedrijf komt het nodige kijken, er moet een passende locatie gevonden worden en het huidige bedrijf moet verkocht worden. Staal Makelaars kan u begeleiden bij de verkoop van uw huidige bedrijf en de aankoop van uw nieuwe locatie.

Verder kan Staal Makelaars u begeleiden bij:

  • Pachtontbinding;
  • Verkrijgen van pachtafstandsvergoeding;