Beleggen in landbouwgrond: de meest waardevaste belegging!

Waarom beleggen in landbouwgrond?

 • Er wordt niet meer van bijgemaakt:
  we blijven landbouwgrond nodig hebben voor onze voedselproductie, maar er wordt ook een grote druk gelegd op de beschikbare grond door de vraag naar grond voor woningbouw, bedrijventerreinen, wegen en nieuwe natuur: landbouwgrond wordt schaarser
 • Waardevast:
  de prijzen van landbouwgronden zijn de afgelopen decennia alsmaar gestegen. Zo steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland in de periode 2005-2015 nominaal met maar liefst 93%. De sterkste toename vond plaats in de jaren 2007-2009. In de periode tussen 2009-2013 steeg de prijs gemiddeld met zo’n 2% per jaar en in de afgelopen jaren met gemiddeld 6% per jaar
 • Solide rendement
  beleggen in landbouwgrond geeft geen hoog rendement, maar wel een solide rendement: door de landbouwgrond (geliberaliseerd) te verpachten, levert het een rendement op van zo’n 1,5 tot 3% per jaar van het geïnvesteerde vermogen en dat is heel wat hoger dan het rentepercentage dat op een spaarrekening wordt vergoed

Diverse beleggingsvormen
Staal Makelaars beschikt niet alleen over diverse locaties door heel Zuid-Nederland, maar kan u ook diverse vormen van investeren in landbouwgronden aanbieden:

 • Puur agrarische beleggingen: percelen landbouwgrond die als landbouwgrond worden verpacht voor het solide rendement en de waardevastheid van het door u te investeren vermogen. Er zijn locaties beschikbaar variërend van 1,5 hectare tot 80 hectare en prijzen vanaf € 6,00 p/m²
 • Agrarisch Plus : onder deze noemer worden percelen landbouwgrond aangeboden waarbij gelet op de ruimtelijke ontwikkelingen er een verwachting is dat deze percelen in de toekomst een ‘plus’ kunnen bieden in de waardeontwikkeling met het oog op een andere bestemming, maar die in de tussentijd nog steeds een bescheiden, maar solide rendement opleveren!
  Daarbij kan Staal Makelaars percelen aanbieden waarvan de bestemming reeds is gewijzigd of waarvoor een structuurvisie is vastgesteld, in diverse oppervlakten en prijscategorieën, variërend van € 10,00 p/m² tot € 30,00 p/m².

Staal Makelaars ontzorgt:
Staal Makelaars kijkt samen met u welke vorm van belegging het beste in uw beleggingsprofiel past. Daarnaast  kan Staal Makelaars u niet alleen in het gehele aankoopproces begeleiden, maar voor u ook de pachter vinden, de pachtcontracten opmaken en de gehele pachtadministratie voor u voeren, zodat u daar geen omkijken naar heeft. U ontvangt gewoon de netto opbrengst van de pacht op uw bankrekening.

Interesse?
Neem geheel vrijblijvend contact op met Staal Makelaars voor een persoonlijk gesprek. Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden en locaties die wij u kunnen bieden.
Wenst u regelmatig geïnformeerd te worden over interessante beleggingslocaties? Geef uw contactgegevens door via de button: we sturen u dan een overzicht van nieuwe locaties toe.