Onteigening

Onteigening komt aan de orde als daartoe de noodzaak bestaat voor overheidsorganen zoals de gemeente of het Rijk en er een algemeen belang mee gemoeid is. Bij aanleg van snelwegen, waterwegen, een spoorlijn, het ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties of bedrijventerreinen komt dit regelmatig aan de orde.

Onteigening kan niet zomaar plaatsvinden maar is gebonden aan vastgestelde procedures. Onteigening klinkt beladen, is vaak zeer ingrijpend en heeft vaak veel meer impact dan de partij, die bij de rechtbank de onteigening vordert, zichzelf bewust is. Onder tijdsdruk wil een overheidsinstelling nog weleens enkele hoofdstukken van de procedure overslaan en dreigt men bij het zogenaamde minnelijk overleg al snel met onteigening.

Toch dient een gemeente, Rijkswaterstaat of een ander overheidsorgaan op een fatsoenlijke manier te onderhandelen en rekening te houden met uw zienswijze alvorens überhaupt sprake kan zijn van onteigening.

Weet goed wat uw rechten zijn! Alle schade dient vergoed te worden; vermogenschade, herinvesteringschade, alle inkomensschade maar ook bijkomende schade of kosten die gemaakt moeten worden, verband houdend met het moeten afstaan van landbouwgrond, het noodgedwongen moeten verplaatsen en opstarten op een vervangend bedrijf.

Om een dergelijke procedure goed te laten verlopen, is deskundige kennis, vakmanschap, mensen kennis, ervaring en een goede strategie van belang.

Veelal wordt de gehele procedure begeleidt door een makelaar/onteigeningspecialist. Voor het vaststellen van alle schade componenten en de juiste waarden ervan. Daarnaast levert een advocaat zijn inbreng voor wat betreft de bestaande jurisprudentie en alle overige juridische aandachtspunten die bij een dergelijke procedure spelen. Alle deskundige kosten dienen door de partij die onteigend te worden vergoed.

Onteigening is een spel wat zakelijk moet worden gespeeld. Emotie moet niet de overhand krijgen. Onteigening biedt vaak ook kansen om uw bedrijf beter te ontwikkelen waarbij uw vermogen en inkomenspositie versterkt kan worden.

Staal Makelaars heeft een ruime ervaring op het gebied van onteigening en heeft diverse complexe zaken succesvol afgerond.

Graag informeren wij u vrijblijvend over hoe het plan van aanpak eruit kan zien voor uw situatie waarbij alle in’s en out’s worden besproken.

Maak van een bedreiging een kans.