Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed, desondanks is het niet uit te sluiten dat informatie onjuist, onvolledig en/of niet up-to-date is.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Staal Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen Staal Makelaars is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en met schriftelijke goedkeuring van één van onze medewerkers.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Staal Makelaars sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.