Halseweg - PRINSENBEEK

Prijs op aanvraag
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Grondsoortzand
Perceeloppervlakte40420 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Halseweg  - PRINSENBEEK
Halseweg  - PRINSENBEEK
Halseweg  - PRINSENBEEK
Halseweg  - PRINSENBEEK
Halseweg  - PRINSENBEEK
Halseweg  - PRINSENBEEK
Halseweg  - PRINSENBEEK

Omschrijving

Perceel landbouwgrond gelegen aan en nabij de Halseweg te Prinsenbeek, groot 04.04.20 ha.... lees meer

Grondsoort
Het betreft zandgrond tot kleigrond en veen.

Waterschapslasten
De waterschapslasten in gemeente Breda voor ongebouwde grond bedragen € 25,41 per hectare per jaar. Voor het gehele perceel betekent dit € 102,73.

Bestemming
De gemeente Breda heeft aan de percelen de bestemming agrarisch gebied met natuurontwikkelingsmogelijkheden toegekend.
De gronden zijn bestemd voor:
- duurzaam agrarisch grondgebruik en duurzame bedrijfsuitoefening;
- behoud, herstel en/ of ontwikkeling van abiotische en landschappelijke waarden;
- extensief recreatief medegebruik.

Op de gronden mogen uitsluitend de noodzakelijke bouwwerken worden opgericht ten behoeve van de regeling van de waterhuishouding en de grondwaterstand, waterbouwkundige voorzieningen, beperkte zit- en schuilgelegenheden en lichtmasten tot een hoogte van maximaal 5 meter.

Kadastrale gegevens
De percelen zijn als volgt kadastraal bekend:
Gemeente Prinsenbeek sectie H nummer 280 groot 00.73.40 ha
Gemeente Prinsenbeek sectie H nummer 281 groot 03.30.80 ha
Samen groot 04.04.20 ha

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Brochure aanvraag

Contactformulier