Postbaan ong - RUCPHEN

verkocht onder voorbehoud
Statusverkocht onder voorbehoud
Aanvaardingin overleg
Grondsoortzand
Perceeloppervlakte8720 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Postbaan ong - RUCPHEN
Postbaan ong - RUCPHEN
Postbaan ong - RUCPHEN
Postbaan ong - RUCPHEN
Postbaan ong - RUCPHEN
Postbaan ong - RUCPHEN
Postbaan ong - RUCPHEN

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan en nabij de Rucphense Heide te Rucphen.... lees meer

Grondsoort
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit humuspodzolgronden. Deze grond bestaat uit veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand. De grond is geschikt voor alle teelten. De grondwatertrap voor deze grond bedraagt VIII. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) groter dan 140 cm en de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) groter dan 160 cm beneden maaiveld.

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Rucphen voor ongebouwde grond bedraagt circa
€ 49,60 per hectare per jaar. Dit bedraagt voor bovengenoemd perceel totaal circa € 43.25,- per jaar.

Kadastrale gegevens
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Groot Plaatselijk bekend
Rucphen K 907 00.87.20 ha Rucphense Heide
Totaal 00.87.20 ha

Bestemming
De gemeente Rucphen heeft aan het perceel in het buitengebied de bestemming ‘’Enkel bestemming agrarisch met waarden – Landschap’’ doeleinden toegekend op 23 december 2015. Het perceel is bestemd voor agrarisch gebruik.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Brochure aanvraag

Contactformulier