Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE

Prijs op aanvraag
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Grondsoortklei
Perceeloppervlakte38250 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE
Korteweg-Zuid - HOOGERHEIDE

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan en nabij de Korteweg Zuid in de Prins Karelpolder te Hoogerheide.... lees meer

Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit zeekleigronden. Deze grond bestaat uit kalkrijke nesvaaggronden; klei. De grond is geschikt voor alle teelten. De grondwatertrap voor deze grond bedraagt IIIb en IIb. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) tussen de 25 en 40 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt respectievelijk tussen de 50 en 80 cm en de 80 en 120 cm beneden maaiveld. De zwaarte van de bouwvoor bedraagt ca. 50 % afslibbaar en heeft een pH van +/- 7,2. Het perceel is in 2016 opnieuw gedraineerd.

Kadastrale gegevens
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:
Gemeente Woensdrecht sectie G nummer 94 groot 3.82.50 ha
Waterschapslasten
De waterschapslasten in Hoogerheide voor ongebouwde grond bedragen € 49,60 per hectare
per jaar. Voor het gehele perceel betekent dit € 189,72 per jaar.

Bestemming
De gemeente Woensdrecht heeft aan het perceel de bestemming agrarisch gebied met
landschappelijke waarden (openheid) toegekend.

De gronden zijn bestemd voor:
1. agrarische doeleinden in de vorm van agrarisch grondgebruik met bijbehorende
voorzieningen;
2. behoud, herstel en/ of ontwikkeling van landschappelijke waarde in de vorm van visueel
ruimtelijk waardevol: openheid/ grootschaligheid;
3. extensief dagrecreatief medegebruik.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Brochure aanvraag

Contactformulier