Kapelstraat - MOLENSCHOT

verkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Grondsoortzand
Perceeloppervlakte66455 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Kapelstraat  - MOLENSCHOT
Kapelstraat  - MOLENSCHOT
Kapelstraat  - MOLENSCHOT
Kapelstraat  - MOLENSCHOT
Kapelstraat  - MOLENSCHOT
Kapelstraat  - MOLENSCHOT
Kapelstraat  - MOLENSCHOT

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan en nabij de Kapelstraat te Molenschot. ... lees meer

Grondsoort

Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit zand brikgronden en tuineerdgronden. Deze grond bestaat uit resp. enkeergronden; hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand en kalkloze zandgronden; beekeerdgronden; lemig fijn zand met mariene afzettingen ouder dan Pleistoceen beginnend tussen de 40 en 120 cm.

De grondwatertrap voor deze grond bedraagt IIIB en VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) resp. tussen de 25-40 en tussen de 40-80 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt resp. tussen de 80-120 cm en groter dan 120 cm beneden maaiveld.

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Groot
Gilze en Rijen P 370 3.05.10 ha
Gilze en Rijen P 1126 1.28.50 ha
Gilze en Rijen P 1125 2.30.95 ha
Totaal grot 6.64.55 ha

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Gilze en Rijen voor ongebouwde grond bedraagt circa
€ 53,29 per hectare per jaar (voor het jaar 2018). Dit bedraagt voor bovengenoemd perceel totaal circa € 354,14 per jaar.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Gilze en Rijen, heeft het perceel landbouwgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch’ en deels dubbelbestemming ‘Archeologische verwachtingswaarde’.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Brochure aanvraag

Contactformulier