Dirksweg - BROUWERSHAVEN

verkocht onder voorbehoud
Statusverkocht onder voorbehoud
Aanvaardingin overleg
Grondsoortklei
Perceeloppervlakte82560 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Dirksweg  - BROUWERSHAVEN
Dirksweg  - BROUWERSHAVEN
Dirksweg  - BROUWERSHAVEN
Dirksweg  - BROUWERSHAVEN

Omschrijving

Het perceel is gelegen aan de Dirksweg te Brouwershaven en wordt ontsloten middels twee ruime dammen. ... lees meer

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente: Brouwershaven Sectie O Nummer 50 totaal groot: 08.25.60 ha

Gebruik
Het perceel is in gebruik als agrarische grond en vrij van pacht.

Kwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland 1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel landbouwgrond uit Geegal. en verw. zeekleigronden met plaats. veen binnen 120 cm; klei met moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand dieper dan 120 cm.
De grondwatertrap voor de te verkopen gronden bedraagt IV. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) >40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 80-120 cm beneden maaiveld.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 77.76 per hectare per jaar (voor het jaar 2018).

Herinrichtingsrente
Op perceel, kadastraal bekend gemeente Brouwershaven, sectie O, nummer 50, rust € 24,72 herinrichtingsrente tot eindjaar 2037.

Jacht
De jacht tot het aangebodene is verhuurd.

Kenmerken cultuurgrond

Oppervlakte : circa 08.25.60 hectare
Ontsluiting : goed via twee dammen
Kwaliteit : goed
Kavelvorm : goed
Ontwatering : goed, het perceel is in het jaar 2011 gedraineerd en geëgaliseerd

Bouwplan
Seizoen Teelt
2018 Aardappelen
2017 Uien
2016 Tarwe

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Brochure aanvraag

Contactformulier