Gagelstraat ong - MOLENSCHOT

Prijs op aanvraag
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Grondsoortzand
Perceeloppervlakte19140 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Gagelstraat ong - MOLENSCHOT

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan en nabij de Gagelstraat te Molenschot.... lees meer


Indeling
Grondsoort

Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit humuspodselgronden en tuineerdgronden. Deze grond bestaat uit resp. veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand en kalkloze zandgronden; beekeerdgronden; lemig fijn zand met mariene afzettingen ouder dan Pleistoceen beginnend tussen de 40 en 120 cm.

De grondwatertrap voor deze grond bedraagt Vb en VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) resp. tussen de 25-40 en tussen de 40-80 cm beneden maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) bedraagt groter dan 120 cm beneden maaiveld.

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Gilze en Rijen sectie P nummer 252 totaal groot 1.91.40 ha

Waterschapslasten
De waterschapslasten in de gemeente Gilze en Rijen voor ongebouwde grond bedraagt circa
€ 53,29 per hectare per jaar (voor het jaar 2018). Dit bedraagt voor bovengenoemd perceel totaal circa € 102,00 per jaar.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Gilze en Rijen, heeft het perceel landbouwgrond de bestemming enkelbestemming ‘Agrarisch’.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Brochure aanvraag

Contactformulier