Mariabaan ong - WOUWSE PLANTAGE

Prijs op aanvraag
Statusbeschikbaar
Aanvaardingin overleg
Grondsoortzand
Perceeloppervlakte18060 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Mariabaan ong - WOUWSE PLANTAGE
Mariabaan ong - WOUWSE PLANTAGE
Mariabaan ong - WOUWSE PLANTAGE

Omschrijving

Situering
Het perceel is gelegen aan de Mariabaan te Wouwse Plantage. ... lees meer

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Sectie Nummer Groot
Wouw N 414 ged. ca. 0.70.00 ha
Wouw N 246 1.10.60 ha
Totaal 1.80.60 ha

Gebruik
Het perceel is in gebruik als agrarische grond en vrij van pacht.

Kwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland 1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel landbouwgrond uit Veldpodzolgronden; lemig fijn zand.
De grondwatertrap voor de te verkopen gronden bedraagt Vb. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 25-40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 57,42 per hectare per jaar (voor het jaar 2019).

Herinrichtingsrente
Op perceel, kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie N, nummer 246, rust € 41,52 herinrichtingsrente tot eindjaar 2024. Op perceel, kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie N, nummer 414, rust ca. € 26,28 herinrichtingsrente tot eindjaar 2024.

Stika regeling
Op de buitenste 6 meter van het perceel is de Stika regeling van toepassing. De jaarlijkse vergoeding hiervoor bedraagt € 430,54.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Brochure aanvraag

Contactformulier