Vogelstraat ong - WAGENBERG

verkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Grondsoortzavel
Perceeloppervlakte33040 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Vogelstraat ong - WAGENBERG
Vogelstraat ong - WAGENBERG
Vogelstraat ong - WAGENBERG
Vogelstraat ong - WAGENBERG
Vogelstraat ong - WAGENBERG
Vogelstraat ong - WAGENBERG

Omschrijving

Het perceel is gelegen aan de Vogelstraat te Wagenberg. ... lees meer

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente Terheijden, sectie I, nummer 1749, totale grootte 3.30.40 ha.

Volgens de bodemkaart van Nederland 1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel landbouwgrond uit veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand en kalkarme poldervaaggronden; zavel, profielverloop 2.

De grondwatertrap voor de te verkopen gronden bedraagt VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 40-80 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld.


Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 57,42 per hectare per jaar (voor het jaar 2019).

Herinrichtingsrente
Op perceel, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I, nummer 1749, rust € 76,79 herinrichtingsrente tot eindjaar 2021.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Brochure aanvraag

Contactformulier