Blasiushof ong - MADE

verkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Bouwvormn.v.t.
Perceeloppervlakte500 m²
Ligging in centrum en in woonwijk

Foto's (klik voor vergroting)

Blasiushof ong - MADE
Blasiushof ong - MADE
Blasiushof ong - MADE
Blasiushof ong - MADE
Blasiushof ong - MADE
Blasiushof ong - MADE
Blasiushof ong - MADE
Blasiushof ong - MADE

Omschrijving

Bouwkavel, groot ca. 500 m², gelegen in het centrum van Made. Ruime bouwmogelijkheden! Direct bouwen mogelijk!... lees meer

De bouwkavel is een vrije sector kavel voor de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw(en). De bouwkavel heeft een frontbreedte van ca. 16,4 m¹, een achterbreedte van ca. 16,9 m¹ en een diepte van ca. 29,5 m¹. Door de ruime bouwmogelijkheden kunt u hier een bungalow, nultredenwoning (gelijkvloerse woning) dan wel een royale woning met garage en bijgebouwen realiseren in het centrum van Made.

Bestemmingsplan
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘bestemmingsplan Kern Made’, vastgesteld door de gemeente Drimmelen op 21 april 2013 heeft de bouwkavel de vigerende bestemming ‘Enkelbestemming Wonen’.

Bestemming
Op de gronden met de bestemming 'Enkelbestemming Wonen' mogen hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde, worden gebouwd met in achtneming van de onderstaande regels:

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen in grondgebonden woningen;
b. aan huis verbonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
c. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld': gestapelde woningen;
d. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': tevens voor opslag;
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en overige verhardingen.
17.2 Bouwregels
Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
17.2.1 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken
a. de hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden uitsluitend gebouwd in het bouwvlak, met dien verstande dat erkers aan de voorzijde van de woning ook buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd met een hoogte van maximaal 1 bouwlaag en met een maximale diepte van 1,5 m;
b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen de woningen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' mogen de woningen uitsluitend twee-aaneen worden gebouwd;
d. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' mogen de woningen uitsluitend aaneen worden gebouwd;
e. per bouwperceel mag het bebouwingspercentage niet meer dan 70% bedragen;
f. de diepte van hoofdgebouwen, gemeten vanaf de voorgevellijn, mag niet meer bedragen dan:
- bij vrijstaande woningen: 12 m;-
- bij twee-aaneen gebouwde woningen en aaneengebouwde woningen: 10 m;
g. de afstand van hoofdgebouwen - over de hele diepte zoals toegestaan in lid f - tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder bedragen dan:
- bij vrijstaande woningen tot beide zijdelingse perceelsgrenzen: 3 m;
- bij twee-aaneen gebouwde woningen en de hoekpercelen van aaneengebouwde woningen tot één van de zijdelingse perceelsgrenzen: 3 m;
- indien de bestaande afstand van de hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens minder bedraagt dan 3 m, dan mag deze afstand - over de hele diepte van hoofdgebouwen zoals toegestaan in lid f – worden aangehouden;
h. ter plaatse van de gevellijn dient de voorgevel van de hoofdgebouwen op de gevellijn te worden georiënteerd;
i. er mogen geen nieuwe hoofdgebouwen worden gebouwd, tenzij het vervangende nieuwbouw betreft, en met dien verstande dat ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - nieuwbouw toegestaan' maximaal 1 hoofdgebouw ten behoeve van een woning per bouwperceel mag worden gebouwd, waarbij is aangetoond dat wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening en met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' dat aantal als maximum woningen geldt;
j. de maximale goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer dan 7 m respectievelijk 11 m bedragen, tenzij op de verbeelding door middel van een aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' een andere maatvoering is aangegeven;
k. de maximale goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste 3,3 m respectievelijk 6 m bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' bijbehorende bouwwerken met een maximale hoogte van 8 m worden gebouwd en een maximale oppervlakte van 160m².
17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied bedraagt ten hoogste 1 m;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag ten hoogste 3 m bedragen.

Voor nadere informatie over de bestemming en de bouwregels kunt u contact opnemen met de makelaar.

Bijzonderheden
- Unieke kans om uw eigen droomhuis te bouwen;
- U hoeft alleen een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aan te vragen;
- Gelegen nabij het centrum van Made;
- Ruime bouwmogelijkheden voor een woning met bijhorende bouwwerken;
- Goede ontsluitingsmogelijkheden naar de snelweg;
- Enkelbestemming ‘Wonen’.

Situering
De bouwkavel is gelegen in een hofje nabij het centrum van Made. Het dorp Made is één van de zes dorpskernen van de gemeente Drimmelen en is centraal gelegen tussen Breda, Oosterhout en Geertruidenberg. Made heeft diverse voorzieningen te bieden aan haar inwoners waaronder supermarkten, onderwijsvoorzieningen, sportaccommodaties en een rijk verenigingsleven. Made ligt vlakbij de A16 en A59 en heeft op die manier een prima verbinding met de grote steden in de omgeving zoals Den Bosch, Antwerpen en Rotterdam. Vanuit de woning aan de Burgemeester van Campenhoutstraat is de A59 in 5 autominuten te bereiken. Het centrum van Breda is per auto binnen 20 minuten te bereiken.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Contactformulier / Brochure aanvraag