Brilseweg ong - WOENSDRECHT

verkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Grondsoortklei
Perceeloppervlakte49970 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Brilseweg ong - WOENSDRECHT
Brilseweg ong - WOENSDRECHT

Omschrijving

Te koop bij inschrijving: perceel landbouwgrond aan de Brilseweg te Woensdrecht op ca. 4.99.70 ha... lees meer

Situering
Het perceel is gelegen aan de Brilseweg te Woensdrecht.

Algemeen
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht, sectie E met nummers 290, 499 en 502.
Totale grootte bedraagt 04.99.70 ha.

Bodem
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de bodem van het perceel uit poldervaaggronden (lichte tot iets zwaardere kleigrond).

Gebruiksmogelijkheden van de grond
Voormeld perceel landbouwgrond bestaat uit kleigrond. Vanaf de Brilseweg gezien is de grond welke het dichtst bij de weg gelegen is lichte kleigrond. Verder van de weg vandaan wordt de grond langzaamaan zwaarder en richting de zijkant van het perceel weer wat lichter. De grond is geschikt voor meerdere doeleinden zoals akkerbouw, fruitteelt, voederwinning en grove tuinbouw. Er is een droge scheiding met het buurperceel. Aan twee zijden van het perceel bevindt zich een sloot. Beregenen van het perceel is mogelijk.

Drainage
Het perceel is geheel gedraineerd maar is verouderd, dit dient vernieuwd te worden.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene. Als de gegunde koper zelf betalingsrechten heeft dan is er dus geen verplichting tot afname van betalingsrechten. Mocht er nog voor een deel, of voor de gehele oppervlakte betalingsrechten nodig zijn, dan zal Staal Makelaars in overleg met de gegunde koper het aantal betalingsrechten en de prijs per recht na de inschrijving nader overeen komen. Deze betalingsrechten zullen vervolgens na de juridische levering overgeschreven worden.

Waterschapslasten
De waterschapslasten bedraagt circa € 64,81 per hectare per jaar (volgens BWB Brabant voor het jaar 2021).

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd. In overleg zal dit overgedragen worden.

Herinrichtingsrente
Op het perceel rust géén herverkavelingsrente. Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. het perceel géén beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB.
Er zijn geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Bouwplanhistorie
2021: snijmaïs
2020: grasland
2019: grasland
2018: grasland
2017: zaaiuien
2016: 1 ha. winterpeen (zijde weg) en stamslabonen

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Woensdrecht, hebben de percelen landbouwgrond de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3 ’.

Korte omschrijving bestemming ‘Waarde-Archeologie 3’:
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen dan wel bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met uitzondering van bestaande gebouwen.
Burgemeesters en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde en toestaan dan het in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits de indiener bij de aanvraag om een omgevingsvergunning een archeologisch rapport overlegt.

Voor uitgebreide informatie kijk op ruimtelijkeplannen.nl.

Indien u interesse heeft kunt u via ons kantoor een biedingsformulier opvragen per email: info@staalmakelaars.nl of per telefoon: 0162 570471

Bijzonderheden
Het perceel landbouwgrond wordt verkocht via een biedingsprocedure.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Contactformulier / Brochure aanvraag