Mariabaan - WOUWSE PLANTAGE

verkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Grondsoortzand
Perceeloppervlakte42810 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Mariabaan  - WOUWSE PLANTAGE
Mariabaan  - WOUWSE PLANTAGE
Mariabaan  - WOUWSE PLANTAGE
Mariabaan  - WOUWSE PLANTAGE
Mariabaan  - WOUWSE PLANTAGE
Mariabaan  - WOUWSE PLANTAGE
Mariabaan  - WOUWSE PLANTAGE

Omschrijving

Perceel landbouwgrond van circa 4.28.10 ha gelegen aan en nabij de Mariabaan te Wouwse Plantage.... lees meer

Bodemkwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel voor een klein deel uit veldpodzolgronden en het merendeel uit leemarm en (zwak) lemig fijn zand. Er is geen grondonderzoek bekend van dit perceel. Indien gewenst dient er nieuwe drainage aangelegd te worden. Het bouwplan van de afgelopen jaren bestaat uit een continuteelt van maïs.

Kadastrale registratie
Het perceel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente: Wouw
Sectie: N
Nummer: 199
Groot: 4.28.10 ha.

Bijzonderheden
Herinrichtingsrente
Er rust een herinrichtingsrente van €650,80 op dit perceel met als eindjaar 2024.

Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. het perceel géén beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB. Er zijn geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen of erfdienstbaarheden bekend.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor dit perceel: circa € 64,81 per hectare per jaar (voor het jaar 2021).

Betalingsrechten
In de vraagprijs zitten geen betalingsrechten inbegrepen. Indien gewenst kan Staal Makelaars u hierbij helpen.

Jachtrecht
Er is op dit moment geen jachtovereenkomst afgesloten.

Bestemming:
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw’ van de gemeente Roosendaal, heeft het perceel landbouwgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – 1’.

In het midden van het perceel bevindt zich een groenstrook. Conform het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw 2020’ van de gemeente Roosendaal (ontwerp), heeft het perceel landbouwgrond de enkelbestemming ‘Natuur’. Dit betekent dat de groenstrook behouden moet blijven.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Contactformulier / Brochure aanvraag