Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE

verhuurd
Statusverhuurd
Aanvaardingper direct
Hoofdbestemmingbedrijfsruimte
Bouwvormbestaande bouw
Bouwjaar2011
Bouwperiode2011
Bedrijfshal230 m²
Kantoorruimte60 m²
Terrein150 m²
Aantal bouwlagen (kantoor)2

Foto's (klik voor vergroting)

Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE
Nies van der Schansstraat 4 - SPRANG-CAPELLE

Omschrijving

Op bedrijventerrein in Sprang-Capelle gelegen moderne bedrijfsruimte met luxe kantoorruimte.
De bedrijfsruimte is voorzien van een elektrisch bedienbare overheaddeur met een doorrijdhoogte van ca. 4.80 meter. Tevens is in de hal een toilet en handwasbak. Verwarming van de hal middels vloerverwarming. De hal is voorzien van led-verlichting.
Op de begane grond is een bedrijfskantine met complete inrichting alsmede een luxe toilietinrichting.
1e verdieping grote kantoorruimte met kleine archiefruimte.... lees meer

Kantoor begane grond en 1e verdieping zijn voorzien van een tegelvloer. ook hier alle verlichting LED-verlichting.
Tevens kantoor voorzien van airco.

Het vigerende bestemmingsplan geeft aan dat hier mag worden gevestigd:

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

bedrijven behorend tot categorie 1 tot en met 2 van de in bijlage 1 opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - milieucategorie 1 tot en met 2';
bedrijven behorend tot categorie 1 tot en met 3.2 van de in bijlage 1 opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - milieucategorie 1 tot en met 3.2';
bedrijven behorend tot categorie 1 tot en met 3.1 van de in bijlage 1 opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - milieucategorie 1 tot en met 3.1';
bedrijven behorend tot categorie 2 tot en met 3.2 van de in bijlage 1 opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - milieucategorie 2 tot en met 3.2';
bedrijven behorend tot categorie 3.1 tot en met 5 van de in bijlage 1 opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - milieucategorie 3 tot en met 5';
de bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in Bijlage 2 Afwijkende milieucategorieën ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - afwijkende milieucategorie', met dien verstande dat indien het gebruik van de gronden ten behoeve van de genoemde bedrijfsactiviteit in Bijlage 2 Afwijkende milieucategorieën gedurende minimaal één jaar is gestaakt, de gronden niet meer in gebruik mogen worden genomen ten behoeve van de genoemde bedrijfsactiviteit in Bijlage 2 Afwijkende milieucategorieën;
functies zoals opgenomen in Bijlage 3 Afwijkende functies ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - afwijkende functie', met dien verstande dat indien het gebruik van de gronden ten behoeve van de genoemde functie in Bijlage 3 Afwijkende functies gedurende minimaal één jaar is gestaakt, de gronden niet meer in gebruik mogen worden genomen ten behoeve van de genoemde functie in Bijlage 3 Afwijkende functies;
kantoren ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
detailhandel ten behoeve van een woonthemacentrum ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - woonthemacentrum', met dien verstande dat: thematische detailhandel een minimum brutovloeroppervlak van 500 m2 en een minimum winkelvloeroppervlak van 400 m2 heeft en themagerelateerde detailhandel een minimum brutovloeroppervlak van 1500 m2 en een minimum winkelvloeroppervlak van 1200 m2 heeft;
de minimale oppervlakte van detailhandel ten behoeve van een woonthemacentrum per vestiging niet minder bedraagt dan is opgenomen in Bijlage 5 Detailhandel woonthemacentrum Zanddonk;
de maximale gezamenlijke oppervlakte van detailhandel ten behoeve van een woonthemacentrum op bedrijventerrein Zanddonk niet meer bedraagt dan is opgenomen in Bijlage 5 Detailhandel woonthemacentrum Zanddonk;
detailhandel in ABC-goederen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – abc goederen';
detailhandel in volumineuze goederen ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus'; branches van thematische detailhandel zoals opgenomen in lid 1.26 sub 5, 6 en 7 ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus';
lichte horeca ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
een verkooppunt motorbrandstoffen met lpg ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', met dien verstande dat tevens detailhandel tot een maximum brutovloeroppervlak van 100 m2 is toegestaan en het assortiment gericht is op automobilisten;
een verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', met dien verstande dat tevens detailhandel tot een maximum brutovloeroppervlak van 100 m2 is toegestaan en het assortiment gericht is op automobilisten;
geluidzoneringsplichtige inrichtingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - geluidzoneringsplichtige inrichting';
bevi-inrichtingen zoals zijn opgenomen in Artikel 20 Bevi lid 20.1, zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - bevi';
zorg- en leisurevoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - zorg en leisure';
bedrijfsverzamelgebouwen en verzamelingen van bedrijfsgebouwen;
één bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', met dien verstande dat indien het gebruik van de bedrijfswoning gedurende minimaal één jaar is gestaakt, het gebouw niet meer in gebruik mag worden genomen ten behoeve van een bedrijfswoning;
beroepsmatige activiteiten in het hoofdwoongebouw, tot een maximum van 30 m2 van het brutovloeroppervlak van het hoofdwoongebouw;
met de daarbij behorende:

ondergeschikte en niet-zelfstandige productiegebonden detailhandel, met uitzondering van voedings- en genotmiddelen, met dien verstande dat niet meer dan 10% van het totale brutovloeroppervlak gebruikt mag worden ten behoeve van ondergeschikte en niet-zelfstandige productiegebonden detailhandel tot een maximum brutovloeroppervlak van 100 m2;
ondergeschikte en niet-zelfstandige kantoren behorende bij de bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd in sub a tot en met f, g, h, i, k, l, m, p, r en s met dien verstande dat niet meer dan 50% van het totale brutovloeroppervlak gebruikt mag worden ten behoeve van ondergeschikte en niet-zelfstandige kantoren tot een maximum van 2000 m2;
alsmede voor de verkoop van een nevenassortiment bij detailhandelsfuncties zoals zijn opgenomen in sub g, i, j, k, m, n, mits het nevenassortimentsdeel niet meer bedraagt dan 20% van het brutovloeroppervlak;
nutsvoorzieningen;
parkeervoorzieningen;
verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
tuinen, erven en verhardingen;
groenvoorzieningen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
zelfstandige reclame-uitingen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - reclame'.Bijzonderheden
Verhuurder heeft aangegeven dat hij het object niet wenst te verhuren aan automotive gerelateerde bedrijven.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Contactformulier / Brochure aanvraag