Achterdijk ONG - ZEVENBERGEN

verkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Grondsoortklei
Perceeloppervlakte54480 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Achterdijk ONG - ZEVENBERGEN
Achterdijk ONG - ZEVENBERGEN
Achterdijk ONG - ZEVENBERGEN

Omschrijving

Perceel landbouwgrond van circa 05.44.80 ha gelegen aan en nabij de Achterdijk te Zevenbergen... lees meer

Situering
Het perceel landbouwgrond is gelegen aan en nabij de Achterdijk te Zevenbergen.

Kadastrale registratie
Het geheel is bekend onder de kadastrale gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1083.

Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. het perceel géén beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB.

Op het perceel is een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht gevestigd ten behoeve van Brabant Water N.V.

Ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1083 en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 638 is gevestigd het recht van weg van en naar de Achterdijk.

Er zijn geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen of erfdienstbaarheden bekend.

Kwaliteit
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5.

De grondwatertrap voor de te verkopen grond bedraagt VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) tussen de 40 en 80 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand tot 120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormeld perceel landbouwgrond bestaat uit kleigrond. In bijlage 1 van de brochure bevind zich een recent bouwlandonderzoek. De grond is geschikt voor diverse akkerbouw, tuinbouw en veehouderij gewassen. Het perceel is volledig gedraineerd op gangbare drainafstand.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 67,99 per hectare per jaar (voor het jaar 2022).

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Moerdijk’ van de gemeente Moerdijk, heeft het perceel landbouwgrond de enkelbestemming ‘Agrarisch’.

Oplevering: in onderling overleg, rovenoogst 2022 of rovenoogst 2023
Vraagprijs: op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen.
Voor nadere informatie en/ of een afspraak voor bezichtiging kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Staal Makelaars
Brieltjenspolder 40
4921 PJ MADE
Tel: 0162-570471
Fax: 0162-570472
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Contactformulier / Brochure aanvraag