Taxaties

Door de snel veranderende vastgoedmarkt en de schommelingen in prijzen is er steeds meer behoefte aan kwalitatief hoogwaardige taxaties met een reële en betrouwbare marktwaarde. Ervaring en gekwalificeerde, professionele taxateurs zijn daarbij onontbeerlijk. Staal Makelaars kan u van dienst zijn voor elk type taxatie waarbij we graag meedenken en adviseren waar nodig om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.

Staal Makelaars is, door uitgebreide kennis van het buitengebied, gespecialiseerd in taxaties van onder andere agrarisch onroerend goed, percelen landbouwgrond, woonboerderijen en hippisch vastgoed.

De taxatierapporten van Staal Makelaars worden zorgvuldig opgesteld en voldoen aan de laatst gestelde Europese taxatienormen.  

Onderstaand enkele voorbeelden van taxatiedoelstellingen waarvoor u bij Staal Makelaars terecht kunt:

 • Verkoop van onroerend goed
 • Aankoop onroerend goed
 • Herwaardering van landbouwgrond
 • Staking van uw bedrijf
 • Successie/schenking
 • Financiering
 • Bedrijfsoverdracht
 • Ruilverkaveling
 • Verhuur
 • Fiscale kwesties
 • Schade vergoeding/ schadeloosstelling

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over taxaties en waardebepalingen.

Meer informatie?