Projectontwikkeling

Bij projectontwikkeling investeert men in de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten voor de markt, dus niet voor eigen gebruik. Dat kunnen woningen zijn, kantoorruimten, bedrijfshallen, winkels, recreatief vastgoed of een combinatie daarvan. Projectontwikkeling wordt zowel binnen als buiten het stedelijk gebied uitgevoerd en gerealiseerd. Men houd zich bezig met de ontwikkeling en realisatie van nieuwbouwprojecten (uitbreidingslocaties) en met de herontwikkeling en transformatie van bestaand vastgoed (inbreidingslocaties). Het doel van projectontwikkeling is het ontwikkelen van een concept om meerwaarde te creëren op een locatie met een positieve impuls voor het gehele gebied en de samenleving.

Staal Makelaars is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van vastgoedprojecten. Voortdurend zijn wij op zoek naar locatie(s) die hiervoor in aanmerking komen. Bent u in het bezit van een onroerende zaak die in aanmerking zou kunnen komen voor een bestemmingsplanwijziging of rust er verwachtingswaarde (structuurvisie) op de locatie, dan zijn wij de juiste partij om u te informeren. Wij begeleiden u van A tot en met Z bij deze procesgang. Wilt u het gehele proces niet willen doorlopen dan is het mogelijk om uw registergoed(eren) direct aan derden door te verkopen.

Staal Makelaars ontwikkelt projecten voor eigen rekening en risico en in samenwerking met derden, zoals investeerders en beleggers. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Hieronder vindt u een opsomming van ontwikkelingsmogelijkheden waar wij ons vooral mee bezig houden.

  • Woningbouwlocaties
  • Bedrijventerreinen
  • Ruimte voor Ruimte
  • Rood voor Groen
  • Landgoedontwikkeling
  • Sale- and lease back (tijdens het ontwikkelingsfase)

 

Meer informatie?