Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9
Centraleweg 9

Centraleweg 9

Geertruidenberg

€ 95,- p/m² p/j

Interesse?

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op

Omschrijving

Kantoorpand (ca. 1.624 m2) met meerdere kantoorruimtes, vergaderruimtes,
dossierruimtes, opslagruimtes, pantry’s, toiletruimtes, kantine met keukenvoorzieningen,
afgesloten buitenterrein en verdere aanhorigheden


Situering

Het kantoorpand is gelegen aan de Centraleweg 9 te Geertruidenberg. Geertruidenberg
is een historische vestingstad en ligt aan de samenvloeiing van de rivieren de
Maas en de Amer. Het is een stad met een rijke geschiedenis, waarvan de oorsprong
teruggaat tot de Middeleeuwen. De omgeving rondom de Centraleweg in Geertruidenberg
kent diverse bedrijven en industrieën, omringd door groene gebieden en
de charme van de oude stad.

Het kantoorpand ligt op korte afstand van de A27 en de A59. Het centrum van zowel
Geertruidenberg als Raamsdonksveer is op korte afstand gelegen.


Opleveringsniveau

Entree:
- Natuurstenen vloer
- Deels glazen wanden en deels metselwerk
- Met stucwerk afgewerkte plafonds
- Elektrische schuifdeuren
- Ontvangstbalie

Begane grond:
- Kantoorruimtes
- Vergaderruimtes
- Dossierruimtes
- Opslagruimtes
- Tapijt als vloerafwerking
- Met spachtelputz afgewerkte wanden
- Systeemplafonds met geïntegreerde verlichting
- Individueel regelbare radiatoren
- Aluminium kozijnen met dubbelglas
- Kabelgoten
- Kantine met keukenvoorzieningen
- Toiletruimtes

Kantine (begane grond):
- Vinyl vloer
- Met stucwerk afgewerkte wanden
- Systeemplafond met geïntegreerde verlichting
- Individueel regelbare radiatoren
- Aluminium kozijnen met dubbelglas
- Koelkast
- Vaatwasser
- Combimagnetron
- Spoelbak
- Terras

Eerste verdieping:
- Kantoorruimtes
- Vergaderruimtes
- Dossierruimtes
- Opslagruimtes
- Tapijt als vloerafwerking
- Met spachtelputz afgewerkte wanden
- Systeemplafonds met geïntegreerde verlichting
- Individueel regelbare radiatoren
- Aluminium kozijnen met dubbelglas
- Kabelgoten
- 2 pantry’s met koelkast, vaatwasser en spoelbak
- Toiletruimtes
- Balkon

Tweede verdieping:
- Bar
- Tapijt als vloerafwerking
- Systeemplafond met geïntegreerde verlichting
- Dubbele spoelbak
- Koelkast
- Biertap
- Ingebouwde kasten


Opleveringsniveau algemee

Kantoorpand:
- Traditioneel gebouwd
- Bitumineus gedekt
- Aluminium kozijnen met dubbelglas

Algemeen:
- Bouwjaar 1992
- Verhard buitenterrein middels asfalt
- Afgesloten buitenterrein middels ijzeren hekwerk en poort
- Parkeren op eigen terrein


Bestemmingsplan

Het object valt binnen het bestemmingsplan van de
Gemeente Geertruidenberg “Gasthuiswaard” met de
bestemming “bedrijventerrein” deels “bedrijf tot en
met categorie 3.2’’ en deels “bedrijf van categorie 1“


Bestemmingsplanregels

Artikel 4 Bedrijventerrein
4.1 Bestemmingsomschrijving

4.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving
De voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.1”, bedrijven in de
categorieën 2 en 3.1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfactiviteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.2”, bedrijven in de
categorieën 2 tot en met 3.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.2”, bedrijven in de
categorieën 2 tot en met 4.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
d. kantoren;
e. bedrijfswoningen;
f. parkeervoorzieningen;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
één en ander met de bijbehorende bouwwerken en voorzieningen en overeenkomstig
de in 4.1.2 opgenomen nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving.

4.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving
In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 4.1.1:

a Toegestane bedrijven
Binnen deze bestemming zijn, behoudens met omgevingsvergunning conform het bepaalde
in 4.5.1, de bedrijven genoemd in 4.1.1 onder a tot en met c toegestaan, met dien
verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 1”, het bestaande bedrijf in
categorie 1 is toegestaan, maar dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype
voldaan dient te worden aan het gestelde in 4.1.1 onder a tot en met c;
2. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 4.2”, het bestaande bedrijf
in categorie 4.2 is toegestaan, maar dat er bij omschakeling naar een ander
bedrijfstype voldaan dient te worden aan het gestelde in 4.1.1 onder a tot en
met c;
3. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 5.1”, het bestaande bedrijf
in categorie 5.1 is toegestaan, maar dat er bij omschakeling naar een ander
bedrijfstype voldaan dient te worden aan het gestelde in 4.1.1 onder a tot en
met c;
4. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 5.2”, het bestaande bedrijf in
categorie 5.2 is toegestaan, maar dat er bij omschakeling naar een ander bedrijf
stype voldaan dient te worden aan het gestelde in 4.1.1 onder a tot en met c;
5. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “verkooppunt motorbrandstoffen”, de
vestiging van een verkooppunt voor motorbrandstoffen met inbegrip van LPG is
toegestaan;
hierbij geldt dat er sprake is van een omschakeling naar een ander bedrijfstype indien
het bedrijf na omschakeling onder een andere sbi-code, zoals opgenomen in Bijlage 1
Staat van bedrijfsactiviteiten, valt.

b M.e.r.-(beoordelings)plichtige bedrijven
Nieuwe activiteiten uit kolom 1 van onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit milieu-
effectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen als genoemd in kolom 2
van de betreffende bijlage.

c Risicovolle inrichtingen
Voor risicovolle inrichtingen geldt het volgende:
1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “risicovolle inrichting” is de vestiging
van risicovolle inrichtingen toegestaan, behoudens wijziging conform het bepaalde
in 4.6.2;
2. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “verkooppunt motorbrandstoffen” is
een verkooppunt voor motorbandstoffen inclusief de verkoop van LPG toegestaan.

d Geluidzoneringsplichtige bedrijven
Ter plaatse van de aanduiding “geluidzone - industrie” is de vestiging van geluidzoneringsplichtige
bedrijven niet toegestaan.

e Detailhandel
Detailhandel is niet toegestaan;

f Kantoor
voor kantoren geldt het volgende:
1. binnen deze bestemming zijn uitsluitend onzelfstandige kantoren toegestaan;
2. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 1” zijn de bestaan
de zelfstandige kantoren toegestaan, met dien verstande dat er bij beeindiging
van de kantoorfunctie en/of omschakeling naar een ander bedrijfstype voldaan
dient te worden aan het gestelde onder 1;
3. ter plaatse van de aanduiding “veiligheidszone-bevi” zijn kantoren met een bedrijfsvloeroppervlakte
van 1500 m² en groter niet toegestaan.

g Bedrijfswoning
Een bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding “bedrijfswoning”.

h Parkeren
Voor parkeren geldt bij uitbreiding en/of nieuwbouw het volgende:
1. bedrijven, al dan niet gezamenlijk, voorzien in voldoende parkeergelegenheid.
Bij het bepalen van de benodigde parkeergelegenheid wordt de meest recente
CROW uitgave ASVV gehanteerd;

i (Buiten)opslag
Voor (buiten)opslag geldt het volgende:
1. opslag ten behoeve van de op grond van deze bestemming toegestane bedrijvigheid
is uitsluitend toegestaan achter de bouwvlakgrens ter hoogte van (het verlengde
van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
2. de hoogte van de opslag mag niet meer bedragen dan 10 m.


Te huur: € 95,- per m2 per jaar excl. BTW


Servicekosten
De kosten van gas, water, elektra en riool- en reinigingsrechten zijn niet bij de huurprijs
inbegrepen. De kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende
nutsinstellingen te worden voldaan. De kosten van raambewassing (buiten),
onderhoud van het buitenterrein en onderhoud van de algemene ruimtes zijn bij de
huurprijs inbegrepen.

Zekerheidsstelling
- Een waarborgsom zal gesteld worden ter grootte van 3 maanden huurverplichting
inclusief 21% BTW en servicekosten; of;
- Bankgarantie ter hoogte van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

Bijzonderheden
- Verhuurder behoudt zich het recht bepaalde branches om moverende redenen te
weigeren;
- Bij opzegging van de huur dient bij oplevering alles in oorspronkelijke staat te
worden opgeleverd of in nader overleg.


Oplevering: In overleg.


Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van
tussentijdse verhuur c.q. wijzigingen.

Voor nadere informatie en/ of een afspraak voor een bezichtiging kunt u te allen
tijde contact opnemen.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 95,- p/m² p/j
Status
beschikbaar
Aangeboden sinds
23 november 2023
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
kantoorruimte

Plattegronden

Locatie

Downloads

Meer informatie?