Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B
Forellenweg 1B

Forellenweg 1B

Raamsdonksveer

€ 2.500,- p/m

Interesse?

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op

Omschrijving

Bedrijfsunit met bedrijfsruimte (ca. 281 m2), kantoorruimte (ca. 60 m2),
opslagruimte (ca. 16 m2), pantry, sanitair en verdere aanhorigheden


Situering

De bedrijfsunit is gelegen aan de Forellenweg 1B te Raamsdonksveer op het bedrijventerrein
“Dombosch“. Het bedrijventerrein is een dynamische en vitale locatie die
een belangrijke rol speelt in de economische infrastructuur van de regio. Een diversiteit
aan bedrijven is gevestigd op het terrein, variërend van kleine en middelgrote
ondernemingen tot grotere industriële spelers.

Het bedrijventerrein is strategisch gelegen nabij de A27 en de A59, wat zorgt voor
goede bereikbaarheid per weg. Het centrum van zowel Geertruidenberg als Raamsdonksveer
is op korte afstand gelegen.


Opleveringsniveau

Bedrijfsruimte:
- Oppervlakte ca. 281 m2
- Vrije hoogte ca. 5 m
- Elektrische overheaddeur
- Krachtstroomaansluitingen (2x)
- Glad afgewerkte betonvloer
- Maximale vloerbelasting: 1.500 KG/per m2
- Gasheater
- Led-verlichting
- Toiletruimte
- Spoelbak
- 3x plafondventilator

Kantoorruimtes:
- Oppervlakte ca. 60 m2
- Deels tapijt en deels tegels als vloerafwerking
- Deels metselwerk wanden, deels met stucwerk afgewerkte
wanden en deels tegelwerk wanden
- Grotendeels systeemplafonds
- Individueel regelbare radiatoren
- Houten kozijnen met dubbel glas
- Kabelgoten
- Pantry op begane grond (aparte ruimte) en eerste verdieping
- Toiletruimte met handwasbak


Opleveringsniveau algemeen

Bedrijfsunit:
- Gemetselde plint
- Opgetrokken in staalconstructie met panelen
- Dakisolatie
- Bitumineus gedekt
- Vlak afgewerkte betonvloer
- Maximale vloerbelasting: 1.500 KG/per m2

Algemeen:
- Bouwjaar 1992
- Klinker bestrating
- Afgesloten buitenterrein (ca. 56 m2) middels ijzeren hekwerk
- Parkeren op eigen terrein (3 parkeerplaatsen)
- Alarmsysteem


Bestemmingsplan

Het object valt binnen het bestemmingsplan van de Gemeente Geertruidenberg
“Dombosch” met de bestemming “Bedrijventerrein’ en de functieaanduiding “bedrijf
tot en met categorie 4.2“.


Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf
3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Algemeen
De voor Bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.1”, bedrijven in de
categorieën 2 en 3.1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 3.2”, bedrijven in de
categorieën 2 tot en met 3.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
c. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.1”, bedrijven in de
categorieën 2 tot en met 4.1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
d. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.2”, bedrijven in de
categorieën 2 tot en met 4.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten;
e. detailhandel;
f. bedrijfswoning;
g. kantoor;
h. horeca;
i. parkeervoorzieningen;
j. groenvoorzieningen
k. voorzieningen van openbaar nut. één en ander met bijbehorende bouwwerken
en voorzieningen en overeenkomstig de in 3.1.2 opgenomen nadere detaillering.
3.1.2 Nadere detaillering
In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 3.1.1:
a Toegestane bedrijven
binnen deze bestemming zijn, behoudens met ontheffing conform het bepaalde
in 3.5.1, uitsluitend de bedrijven genoemd in 3.1.1 onder a tot en met d toegestaan,
met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 1”, het bestaande bedrijf
in categorie 1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype
voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot en
met d;
2. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 3.2”, het bestaande
bedrijf in categorie 3.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype
voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot en
met d;
3. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 4.1”, het bestaande
bedrijf in categorie 4.1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype voldaan
dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot en met d;
4. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 4.2”, het bestaande
bedrijf in categorie 4.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander
bedrijfstype voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot
en met d;
5. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 5.1”, het bestaande
bedrijf in categorie 5.1 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype
voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot en
met d;
6. ter plaatse van de aanduiding “bedrijf van categorie 5.2”, het bestaande
bedrijf in categorie 5.2 van de als bijlage opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander
bedrijfstype voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot
en met d;
b Museum
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “museum” is een museum toegestaan;
c Detailhandel (in volumineuze goederen)
detailhandel is niet toegestaan, met dien verstande dat:
1. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit in ter plaatse vervaardigde
of bewerkte producten is toegestaan;
2. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “volumineuze detailhandel”, detailhandel
in volumineuze goederen is toegestaan.
d Risicovolle inrichting
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “risicovolle inrichting”, zijn risicovolle
inrichtingen toegestaan, behoudens met wijziging conform het bepaalde in 3.6.2;
e M.e.r.-(beoordelings)plichtige bedrijven
nieuwe activiteiten uit kolom 1 van onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen als genoemd in
kolom 2 van de betreffende bijlage, behoudens met ontheffing conform het bepaalde
in 3.5.2;
f Bedrijfswoning
voor bedrijfswoningen geldt het volgende:
1. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “bedrijfswoning” is de bestaande
bedrijfswoning toegestaan;
2. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “2 bedrijfswoningen” zijn de twee
bestaande bedrijfswoningen toegestaan;
g Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit
binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning en/of de daarbij
behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden
beroeps- of bedrijfsactiviteit toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. maximaal 50 m² van het vloeroppervlak van de woning (begane grond + verdiepingen)
met inbegrip van gerealiseerde aan- en uitbouwen en bijgebouwen, mag worden gebruikt
voor aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
2. degene die de activiteiten in de bedrijfswoning of het daarbij behorende
bijgebouw zal uitvoeren, dient tevens de bewoner van de bedrijfswoning
te zijn;
3. activiteiten die vergunningplichtig zijn krachtens de Wet milieubeheer zijn
niet toegestaan;
4. er mag geen detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop
als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de activiteit;
5. er mogen maximaal 2 parkeerplaatsen in het openbaar gebied worden gebruikt.
h Publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit
het gebruik van een deel van de woning en/of de bijgebouwen ten behoeve van
de uitoefening van een publieksgerichte beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis is
uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van wonen
- publieksgericht”, of na verlening van ontheffing ex 3.5.5.
i Kantoor
voor kantoren geldt het volgende:
1. binnen deze bestemming zijn uitsluitend onzelfstandige kantoren toe
gestaan;
2. de oppervlakte van onzelfstandige kantoren mag niet meer bedragen dan
40% van het totale bedrijfsvloeroppervlak; 3. uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding “bedrijf van categorie 1” zijn zelfstandige kantoren toegestaan,
met dien verstande dat er bij omschakeling naar een ander bedrijfstype
voldaan dient te worden aan het gestelde in 3.1.1 onder a tot en met d;
j Horeca
uitsluitend is ondersteunende horeca toegestaan;
k Parkeren
voor parkeren geldt bij uitbreiding en/of nieuwbouw het volgende:
1. bedrijven, al dan niet gezamenlijk, voorzien in voldoende parkeergelegenheid.
Bij het bepalen van de benodigde parkeergelegenheid wordt de
meest recente CROW uitgave ASVV gehanteerd;
2. ter plaatse van de aanduiding “landmark” is parkeren niet toegestaan,
behoudens ontheffing als bedoeld in

m Buitenopslag
voor buitenopslag geldt het volgende:
1. de stapelhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m;
2. buitenopslag is uitsluitend toegestaan achter (het verlengde) van de voorgevel;


Te huur: € 2.500,- excl. BTW per maand


Servicekosten
De kosten van gas, water, elektra en riool- en reinigingsrechten zijn niet bij de
huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de
desbetreffende nutsinstellingen te worden voldaan.

Zekerheidsstelling
- Een waarborgsom zal gesteld worden ter grootte van 3 maanden huurverplichting
inclusief 21% BTW en servicekosten; of;
- Bankgarantie ter hoogte van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

Bijzonderheden
- Verhuurder behoudt zich het recht bepaalde branches om moverende redenen
te weigeren;
- Bij opzegging van de huur dient bij oplevering alles in oorspronkelijke staat te
worden opgeleverd of in nader overleg.


Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud
van tussentijdse verhuur c.q. wijzigingen.

Voor nadere informatie en/ of een afspraak voor een bezichtiging kunt u te allen
tijde contact opnemen.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 2.500,- p/m
Status
beschikbaar
Aangeboden sinds
20 juni 2024
Aanvaarding
per direct

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
1992
Bouwperiode
1991-2000

Parkeergelegenheid

Aantal plaatsen
3

Plattegronden

Locatie

Downloads

Meer informatie?