Waarderweg

Drongelen

Prijs op aanvraag

Ook uw woning of bedrijfspand succesvol verkopen? Neem dan contactmet ons op

Omschrijving

TE KOOP: Waarderweg te Drongelen totaal groot ca. 09.11.81 ha.

Het geheel is als volgt kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente Aalburg, sectie B, nummers 897 en 1159 (ged.)
897 = 01.63.50 ha
1159 (ged.) = 07.48.31 ha

Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit:
- Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, profielverloop 5;
- Kalkhoudende poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, profielverloop 5; en
- Kalkloze poldervaaggronden; lichte zavel, profielverloop 5.

Grondwatertrap
De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt IV. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) > 40 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand 80 - 120 cm beneden maaiveld.

Gebruiksmogelijkheden
Voormeld perceel beschikt over een goede capillaire vocht opstijging. Het betreft goede opdrachtige grond en is geschikt voor de teelt van traditionele akkerbouw en vollegrondsgroente gewassen.

Grondsoort
Het perceel is bij RVO aangemerkt als klei.

Bouwplan historie
2023 - Tarwe
2022 - Aardappelen
2021 - Uien
2020 - Tarwe
2019 - Bieten
2018 - Tarwe
2017 - Aardappelen

Drainage
Het perceel is gedraineerd maar veroudert.

Beregening
Er zijn mogelijkheden om te beregenen uit open water.

Jachtrecht
Er rust momenteel een jachtovereenkomst op het perceel.

Betalingsrechten en quota
Op het aangebodene rust uitdrukkelijk geen quota. Per 31-12-2022 zijn betalingsrechten in Nederland vervallen.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 100,80 per hectare per jaar (voor het jaar 2023).

Herinrichtingsrente
Op het perceel rust geen herinrichtingsrente.
Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er geen beperkingen bekend.

Bijzonderheden
Oplevering: In onderling overleg
Vraagprijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking geschiedt geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Staal Makelaars
Tel: 0162-570471
www.staalmakelaars.nl
info@staalmakelaars.nl

Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen aanspraken worden ontleend.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Status
verkocht
Aangeboden sinds
9 november 2023
Aanvaarding
in overleg

Foto's

Locatie

Meer informatie?